uczniowie szkoły

Drogi Ósmoklasisto!

plakat mplakat m

Przed Tobą trudny wybór kolejnego etapu edukacji szkolnej. Musisz już teraz sprecyzować własne zainteresowania, określić swoje predyspozycje. Pamiętaj, że przedmioty kierunkowe, które wybierzesz powinny być zgodne z Twoimi uzdolnieniami i talentami.

Wybrany przez Ciebie profil kształcenia pozwolić dobrze przygotować Ci się do egzaminu maturalnego i zawodowego, a jego wynik zadecyduje o przyjęciu na wyższe uczelnie lub podjęciu pracy.

Bardzo ważna jest znajomość zasad rekrutacji elektronicznej obowiązujących na terenie całego powiatu wadowickiego. Ważne jest abyś w przemyślany sposób ustalił swoje preferencje co do wybieranych kierunków kształcenia. Na pierwszym miejscu ustalasz szkołę do której chcesz się najbardziej dostać, na ostatnim znajdzie się natomiast ta szkoła która wśród wybranych jest dla Ciebie najmniej ważna.

W związku z panującą pandemią koronawirusa prosimy o systematyczne sprawdzanie strony internetowej szkoły, ponieważ sytuacja jest dynamiczna i wymaga od nas bieżącego śledzenia zmian w prawie i aktualizowania informacji dla Was w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzone zgodnie z terminami określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Terminy zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.04.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, ograniczaniem i zwalczaniem COVID-19 /Dz. U. poz. 657/

 

Planujemy w roku szkolnym 2020/2021 utworzyć następujące kierunki kształcenia:

Kierunki dla absolwentów gimnazjum oraz absolwentów szkoły podstawowej.

III Liceum Ogólnokształcące 

 • klasa europejsko - medialna
  przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 
  j. angielski, geografia, 
  wiedza o społeczeństwie
 • klasa socjalna
  przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 

  biologia, j. polski    

Technikum nr 2 w zawodzie:

 • technik reklamy
 • technik hotelarstwa
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik rachunkowości NOWOŚĆ - Obejrzyj film promujący zawód
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik technologii żywności

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodach:

 • kucharz (zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych
 • cukiernik (zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych)
 • kelner (zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych)

 

 • 01
 • 011
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42

Simple Image Gallery Extended

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

Karta Szkolna

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji (21 wrzesień 2020)